Prawy panel

Prawy panel to przede wszystkim zakładki z powiadomieniami o akcjach Twoich znajomych. Jeśli np. przez jakiś czas nie było Cię na JUST ask i siłą rzeczy nie widziałeś/-aś jakichś działań Twoich znajomych, zakładki Apele, Opinie, Polecenia, Listy życzeń poinformują Cię o tym. Podświetlą się na właściwy dla danego typu działania kolor, a w nawiasie pokaże się informacja o liczbie nie widzianych przez Ciebie działań Twoich bezpośrednich znajomych.

Co do pozostałych elementów w prawym panelu to zakładka Znajomi informuje Cię o nowych zaproszeniach do grona znajomych, przez innych userów, a zakładka Wiadomości o nowych wiadomościach, jakie otrzymałeś (w tym docelowo – również ofertach od kont Brand). Produkty oraz Usługi zaś wyświetlają powiadomienia o dodaniu nowych produktów i usług, do kategorii, jakie obserwujesz.